COMPLIANCE, LICENCE TO OPERATE

Commerciële bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg zijn gewend om in een sterk gereguleerde omgeving te werken.

Naast de geldende wet- en regelgeving, bestaan er ook nadere afspraken van de veldpartijen over het gewenste ‘gedrag’, de zogenaamde zelfregulering vastgelegd in gedragscodes (CGR, GMH). Zonder een goede set van compliance policies en procedures kan geen bedrijf meer functioneren.

WAT WE DOEN

Allerlei soorten samenwerkingen tussen bedrijven en zorgprofessionals zijn nuttig en nodig en vormen vaak de basis voor verbeteringen in de gezondheidszorg.

Innovaties bereiken vrijwel altijd pas de praktijk na samenwerking van verschillende partijen, met en zonder winstoogmerk. In deze situatie kan er een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van zorgaanbieders en commerciële partijen. De eindgebruiker, de patiënt, moet erop kunnen vertrouwen, dat de aangeboden zorg gebaseerd is op actuele medische-wetenschappelijke kennis. Er mag geen twijfel bestaan over de beweegredenen van zorgverleners.

Daarom zijn heldere normen en transparantie belangrijk en dienen ervoor om het handelen van alle partijen inzichtelijk en binnen de wet- en regelgeving te laten verlopen.

Zo kan de industrie op verantwoorde wijze succesvol zijn, kunnen artsen evidence based geneeskunde bedrijven en kunnen patiënten erop vertrouwen dat zij de beste zorg op het juiste moment ontvangen.

Healthcare compliance is het kennisgebied dat gaat over deze regels.

Wat kan LORIOT voor uw organisatie doen?

ADVIES

Geen enkele situatie is precies gelijk waardoor het soms lastig is om de regels te duiden. Vanuit een brede business ervaring  adviseer ik organisaties hoe doelstellingen op een compliant manier gerealiseerd kunnen worden.

COMPLIANCE PROGRAMMA

Ik help bij de implementatie en onderhoud van interne procedures (SOPs) binnen het compliance programma.

BEOORDELING

Promotionele materialen en (financiële) relaties moeten beoordeeld worden. Ik verzorg incidenteel of structureel de compliance review.

TRAINING

Ik verzorg in-huis trainingen in CGR of EFPIA Code of iedere gewenste tailormade compliance training.

TRANSPARANTIE FINANCIËLE RELATIES

Ik adviseer organisaties bij het implementeren van systemen die de financiële relaties vastleggen en rapporteren conform de transparantieregels van de CGR of andere (Europese) disclosure reglementen.

MONITORING

Als onderdeel van het compliance programma kan ik de monitoring van interne procedures en processen verzorgen, verbeterplannen opstellen en aanvullende trainingen organiseren.

NIET WMO-PLICHTIG ONDERZOEK

Als projectleider van het niet WMO-plichtig Toetsingskader heb ik aan de wieg gestaan van de gereguleerde toetsing van het niet WMO-plichtig medische wetenschappelijk onderzoek opgezet door het bedrijfsleven. Ik adviseer bedrijven om hun onderzoek succesvol door de toetsing te leiden.

SPARREN - SECOND OPINION

Soms heeft de compliance officer of het management behoefte om eens te sparren met een ervaren professional. Samen kunnen we een samenwerkingsplan hiervoor uitwerken.

Deze services kunnen op projectbasis of structureel geleverd worden wanneer uw organisatie (tijdelijk) geen compliance officer heeft.

WIE IS LORIOT

Mijn naam is Eveline Loriaux en ik ben in 2014 mijn eigen consultancy LORIOT gestart. Het is mijn stellige overtuiging dat de compliance officer veel meer een business partner zou moeten zijn dan een politieagent. Behalve bij te dragen aan het succes van het individuele bedrijf of organisatie, draagt (healthcare) compliance bij aan de integriteit en reputatie van de farmaceutische/med tech industrie. Daar put ik iedere dag weer mijn inspiratie uit!

Met een brede ervaring in deze industrie, verbind ik compliance met de andere disciplines binnen het bedrijf.

Na mijn studie Biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, koos ik bewust mijn eerste baan bij een farmaceutisch bedrijf als artsenbezoeker. In de jaren daarna heb ik verschillende functies (CRA -nationaal en internationaal-, director clinical research, head medical department, business unit director, general manager , director communications & corporate affairs, compliance officer) bij verschillende bedrijven bekleed.

Als gecertificeerd (INSEAD Fontainebleau & Seton Hall Law School) healthcare compliance specialist heb ik meer dan 15 jaar ervaring als compliance officer in het bedrijfsleven en als compliance consultant voor nationale en internationale commerciële organisaties, branche verenigingen, overheid en zelfreguleringsorganen.

Sinds een aantal jaren ben ik lid van de Codecommissie van de CGR.

CONTACT

NAAM

Eveline M. Loriaux